Minizoo, Natyre

Ne ambjentin e lokalit do te gjeni kafshe dhe shpende te ndryshme arinj, keter,  mjellma, pallonj, pule fshati, pellumba, etj. Te cilet mund t`i vizitoni ç`do dite bashke me femijet tuaj.

Kafshet mirembahen dhe perkujdesen ne vendet e tyre te pastra.