Mbrojtja e Konsumatorit

Restorant "Sofra e Ariut" ka ne parim mbrojtjen sa me te mire te konsumatorit. Per kete qellim specialiste te ndryshem nderkombetare dhe nga vendi jone monitorojne si dhe trajnojne stafin e restorantit per nje sherbim sa me cilesor dhe konform standarteve te percaktuar nga Organizata Nderkombetare e Standareve (ISO).