Pyetësori mbi Matjen e Kënaqësisë së Klientit

Shoqëria “SOFRA e ARIUT” sh.p.k  vazhdimisht përpiqet për të siguruar një shërbim të mirë të produkteve të saj. Ky pyetësor është pjesë e përmirësimit të procesit të shërbimit. Ju lutemi na ndihmoni duke plotësuar këtë pyetësor.

Ju lutemi zgjidhni  kutitë e duhura dhe komentoni, aty ku është e përshtatshme.

5. Ju lutem, zgjidhni kutinë e përshtatshme
6. Nese deshironi mund te lini informacionin personal

Faleminderit, që plotësuat këtë pyetësor. Rezultatet e tij do të trajtohen në mënyrë konfidenciale.
Ju lutemi shënoni emrin dhe numrin e telefonit dhe adresën tuaj email, nëse dëshironi t’i shtohen komenteve tuaja të mësipërme

Duke ju falenderuar qe perzgjidhni restorantin tone, kerkesat tuaja jane obligim per ne.

Shënim: Të gjitha fushat që janë shënuar me (*) janë të detyrueshme.

CAPTCHA
Vendosni kodin që përmban imazhi ne formën e mëposhtme.